17 Things Women do πŸ’πŸΌπŸ’πŸΏπŸ’πŸ»πŸ’πŸ½ That Appears Clingy πŸ”— to Men πŸ‘ŽπŸΌ ...

1.5k
COMMENT

Women get clingy sometimes.

More often, we're not even clingy, we just do things that come off as clingy.

I do it.

Lyndsie does it.

I bet a lot of you do it, too.

It's not that we're possessive or insecure or anything like that, and you should always feel free to talk to your partner about your feelings.

Discuss any insecurities you have in the relationship, talk about the things you need to make you feel comfortable, and don't worry if you do any of the things that women sometimes do that can make them seem clingy.

Be aware of them, sure, and tone them down if you have to, but don't feel bad.

1. Texting All of the Time

Texting All of the Time

Women aren't the only ones who do this, of course, and not all women do.

But sometimes some of us text a lot.

It's mostly because we just like to be informed.

We want to chat, we want to know what you're up to, we want to vent about our day, and yeah, maybe we'd like to know what's going on.

2. Showing up Wherever He is

Showing up Wherever He is

Now, okay, I can see how this comes off as clingy.

And maybe a little weird, too.

3. Over-analyzing Everything

Over-analyzing Everything

What?

It happens.

We just like to think about every possible aim and outcome, that's all.

4. Being Passive Aggressive

Being Passive Aggressive

I am the queen of passive aggression!

I can't help it!

Can you?

5. Calling All the Time

Calling All the Time

Recall #1.

We might just need to talk, you know?

Or, yeah, we might be checking up.

That's possible, too.

6. Oversharing on Facebook/Tumblr/Twitter – Everything!

Oversharing on Facebook/Tumblr/Twitter – Everything!

Okay, some people overshare because that's just who they are.2

Some people do it to claim their territory.

Are you an oversharer?

Why do you do it?

7. Not Taking the Hints He Wants to Be Alone

Not Taking the Hints He Wants to Be Alone

It's okay to let your partner be sometimes.

Just because they want to be alone, it doesn't mean they want to break up.

They just need some alone time.

Take some for yourself, too!

You Keep Him Talking for Hours – and He's Limited on Time
Explore more ...